• Изготвяне на инвестиционни проекти по части:


  - Пожарна безопасност

  - Пожароизвестяване

  -Гласово оповестяване

  -ВСОДТ
 • Схеми за евакуация

  Противопожарно досие

  Одит на пожарната безопасност


 • Огнезащита на метални констукции


  Защита на преминавания и отвори


  Инспекция на пасивна пожарозащита

„ПЛАМСТОП“ ЕООД е специализирана  компания в областта на пожарната безопасност. Ние предлагаме решения за  Вашата пожарна безопасност.

Изготвяне на инвестиционни проекти по части : пожарна безопасност, пожароизвестителни инсталации, оповестителни инсталации, вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ).

Изграждане на системи за : пожароизвестяване, гласово оповестяване, обездимяване.

Евакуация : изготвяне на схеми за евакуация, изготвяне на противопожарно досие, проверка на условията за успешна евакуация.

Одит на пожарната безопасност : пасивни мерки за пожарна безопасност, активни мерки за пожарна безопасност, организационни мерки за пожарна безопасност.

Пасивна пожарозащита : огнезащита на метални конструкции, защита на преминавания и отвори в пожарозащитни прегради, инспекция на преминавания и отвори в пожарозащитни прегради.