• Изготвяне на инвестиционни проекти по части:


  - Пожарна безопасност

  - Пожароизвестяване

  -Гласово оповестяване

  -ВСОДТ
 • Схеми за евакуация

  Противопожарно досие

  Одит на пожарната безопасност


 • Огнезащита на метални констукции


  Защита на преминавания и отвори


  Инспекция на пасивна пожарозащита