• Изготвяне на инвестиционни проекти по части:


  - Пожарна безопасност

  - Пожароизвестяване

  -Гласово оповестяване

  -ВСОДТ
 • Схеми за евакуация

  Противопожарно досие

  Одит на пожарната безопасност


 • Огнезащита на метални констукции


  Защита на преминавания и отвори


  Инспекция на пасивна пожарозащита

The Loss Prevention Certification Board (LPCB) - http://www.bre.co.uk/

VdS - http://vds.de/

National fire protection association(NFPA)  - https://www.nfpa.org/

European Committee for Standardization (CEN) - http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx

Български институт за стандартизация - http://www.bds-bg.org/bg

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - http://www.nspbzn.mvr.bg

Информационен сайт на ГД "ПБЗН" -http://pojarna.com/

Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” Пловдив - http://www.fire-plovdiv.org/index.php

Столично управление “Пожарна безопасност и защита на населението” - http://sofia-fire.bg/

Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново - http://www.pojarna-vt.eu/

Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” Хасково -  http://www.firehaskovo.eu/web/index.htm