• Изготвяне на инвестиционни проекти по части:


  - Пожарна безопасност

  - Пожароизвестяване

  -Гласово оповестяване

  -ВСОДТ
 • Схеми за евакуация

  Противопожарно досие

  Одит на пожарната безопасност


 • Огнезащита на метални констукции


  Защита на преминавания и отвори


  Инспекция на пасивна пожарозащита

„ПЛАМСТОП“ ЕООД е най-бързо развиващата се компания в областта на пожарната безопасност. Ние разработваме иновативни и икономически ефективни решения за пожарна безопасност в съответствие с националните  и международни  стандарти.

Силата на услугите, които предлагаме се намира в богатия опит  и знанията на нашия екип.

Практическия опит натрупан  по време на изпълнението на големи и сложни проекти, дава възможност на компанията  да отговори на специфичните нужди на нашите клиенти.

Ние изпълняваме изискванията на нашите многобройни клиенти във всички области на пожарната безопасност от проектирането до управление на противопожарна безопасност.

„ПЛАМСТОП“ ЕООД  си сътрудничи с  широк кръг от утвърдени международни  професионални партньори в областта на пожарната безопасност  и инженерно проектиране.

Ценностите, които "ПЛАМСТОП" ЕООД  следва при провеждане на своята политика за социална отговорност, са: съпричастност, доверие, отговорност, партньорство.

Цялостната стратегия за социална отговорност на  "ПЛАМСТОП" ЕООД  включва:

 • работната среда – Компанията  осигурява подходяща работна среда за своите служители и по такъв начин им осигурява възможност да проявят своите потенциал и мотивация;
 • околната среда – Компанията  изпълнява своите дейности по начин, който опазва околната среда, като намалява своите разходи за електроенергия и предава за рециклиране материалите, които използва в работата си;
 • Компанията  инвестира в социалното и икономическо развитие на страната – като работи ефективно, компанията  създава благоприятни условия за своите клиенти, партньори, съдружници, служители, държава. Компанията  създава заетост, финансира и подкрепя инициативи, плаща данъци. Компанията  работи активно и за изграждане на социална ангажираност сред своите служители.

Ценностите, които   "ПЛАМСТОП" ЕООД  изповядва, са заложени в управлението на Компанията  още от създаването й.